KABA

Novi IPA projekt u Gradskoj knjižnici

KARLOVAC – U Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića predstavljen je projekt IPA prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine pod nazivom Usluge pokretne knjižnice za cjeloživotno učenje u ruralnim sredinama Karlovačke županije i Unsko-Sanskog kantona.

Vrijednost projekta je više od sto tisuća eura, a cilj je omogućiti zajednici pristup uslugama koje potiču cjeloživotno učenje i uspostaviti prekograničnu mrežu ruralnih zajednica u našoj županiji i Unsko sanskom kantonu.

U provođenje projekta uključeni su i grad Karlovac, te Karlovačka županija čija je uloga olakšati suradnju knjižnice i jedinica lokalne samouprave.