Udruga suvlasnika-stanara pomaže u legalizaciji zatvorenih balkona i lođa

KARLOVAC – Građanima koji su zagradili svoje balkone ili lođe, pa će ih sada morati legalizirati Udruga suvlasnika-stanara grada Karlovca nudi pomoć. Svi zainteresirani tako mogu dostaviti svoje podatke s adresom stanovanja i kvadraturom balkona toj udruzi, a ona će ih proslijediti ovlaštenom projektom uredu i krenuti u postupak.

Legalizacija se odnosi samo na one vlasnike stanova koji su izvršili prenamjenu balkona u stambeni prostor. Oni koji su samo ugradili prozore, rolete ili nadstrešnice, što je najčešće slučaj sa stanovima na višim katovima, nisu dužni podnijeti zahtjev za legalizaciju, kaže predsjednik Udruge Alen Kristović.

Ukoliko se građani odluče provesti postupak legalizacije uz pomoć udruge predstavnik suvlasnika treba izraditi popis zainteresiranih stanara i dostaviti na e-mail ussgk1579@gmail.com, a zatim slijedi potpis ugovora između vlasnika stana i ovlaštenog inženjera ili arhitekta.

Prije legalizacije treba provjeriti je li zgrada evidentirana u katastarskom operatu i je li upisana u gruntovnici. Ako nije ucrtana u katastar treba angažirati geodeta i izraditi geodetski snimak. Također, ako to nije učinjeno zgradu bi trebalo upisati u gruntovnicu. Nakon toga ovlašteni projektant treba izraditi projekt izvedenog stanja, u katastru treba podignuti tri kopije katastarskog plana za tu česticu, a potom sve dokumente predati u gradski Ured za prostorno planiranje uz 70 kuna biljega. Također treba platiti komunalni i vodni doprinos te kaznu od 500 kuna.

Udruga suvlasnika-stanara grada Karlovca ima sjedište u ulici Ljudevita Šestića broj 4, a zainteresirani mogu i nazvati na broj mobitela 099 412 46 17.