cacib1

Prema zadnjem popisu stanovništva u našoj županiji živi tek 26 Roma

KARLOVAC – Danas se obilježava Svjetski dan Roma. Obilježava se od 1971. godine kada je 8.travnja u Londonu održan prvi svjetski kongres Roma. Položaj Roma, kako u Hrvatskoj, tako i na području naše županije i dalje je vrlo težak, smatra Jelka Glumičić iz Odbora za ljudska prava Karlovac. – Oni se i dalje nalaze u začaranom krugu siromaštva, koji traje godinama. Glavni razlog je nepismenost, koja je takva da se Romi ne mogu uključiti u društvo. Oni i dalje žive od socijalne pomoći. Odbor je u takvom stanju da je malo zakazao na tom području, ističe Glumičić.

No, dodaje kako je na nacionalnom planu bolja situacija što se tiče školovanja jer Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta daje stipendije za školovanje i studij Roma. – To više služi kao motivacija za opismenjavanje, kaže Glumičić, dodajući kako se još postavlja još jedan veliki problem, a to su neurbanizirana naselja. -Do kraja lipnja treba podnijeti zahtjev za legalizaciju naselja, a tu je opet kočnica nepismenost, i opet se vrtimo u začaranom krugu, rekla je voditeljica Odbora za ljudska prava. Na području našeg grada i županije također ima pomaka, smatra Glumičić. – Što se tiče stambene politike za pripadnike ove nacionalne manjine na području grada Karlovca napravljeni su veliki pomaci, mnogi su Romi tako zbrinuti, no to još uvijek nije dovoljno, sve u svemu položaj je vrlo loš zato treba prvenstveno raditi na opismenjavanju, upozorava Glumičić. I pročelnica u Karlovačkoj županiji za socijalnu skrb Višnja Jović povodom Svjetskog dana Roma govorila je o položaju ove nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji. Jović je tako istaknula kako je prema zadnjem popisu stanovništva na našem području znatno manji broj Roma, nego što to on uistinu jest.

-Činjenice govore da na području naše županije ima više lokacija na kojima žive Romi. Jedna veća je na području grada Karlovca je Orlovac, a u Ogulinu naselje Puškarići. Ima i nekoliko manjih naselja kod Slunja, Draganića i Kamenskog. Postojeće stanje je u nesrazmjeru prema zadnjem popisu stanovništva. Na području naše županije prema tim podacima ima 26 pripadnika te nacionalne manjine, 24 ih je području grada Karlovca, jedna osoba u Josipdolu i jedna u Vojniću. Dodajmo ovome da je situacija iz popisa stanovništva 2001. godine bila još gora. Naime, tada ih se samo sedam izjasnilo da su pripadnici romske nacionalne manjine. Tako se Romi izjašnjavaju kao Hrvati ili neke druge nacionalne manjine, kaže Jović.

A prema dostupnim podacima u naseljima gdje žive Romi i gradovi i županija nastoji pomoći i poboljšati im kvalitetu života dovođenjem struje ili pak vode. Što se pak tiče zdravstvene zaštite provedena je jedna anketa sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije koja kaže da je procijepljenost školske djece u velikoj mjeri ostvarena. Nažalost što se tiče djece predškolske dobi situacija je katastrofalna. I gradovi i općine nastoje također kroz svoje socijalne programe sufinancirati prehranu i ljetovanje djece kao i jednokratnu pomoć. Na taj se način Romima poboljšava kvaliteta života i mogućnost socijalizacije u društvu. A u mogućnosti su koristiti i jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete.