Oglasila se i Karlovačka banka

KARLOVAC -Na medijske napise o USKOK-ovoj istrazi u Karlovačkoj banci, službeno se oglasila banka. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

radi točnog informiranja javnosti i s ciljem da spriječimo bilo kakvo daljnje prozivanje i spominjanje Karlovačke banke d. d. u negativnom kontekstu u odnosu na slične napise, nastavno dajemo očitovanje na Vaš upit od 10. travnja 2013. godine i molimo da ga u cijelosti objavite.

Glede istražnih postupaka možemo reći da Karlovačka banka kao i sve ostale banke i druge financijske institucije, u skladu sa zakonskim obvezama, istražnim organima daje zatražene informacije kada ih oni zatraže u skladu sa zakonom. Pri tom nemamo informacije o kakvim se istražnim postupcima i kojim osobama radi.

Što se tiče uhićenja gospodina Sandija Šole, za sada nemamo takvih informacija zbog čega Uprava Karlovačke banke ne može komentirati slične napise ili upite.

Naglašavamo da je postavljena nova Uprava Karlovačke banke d. d., koja je preuzela vođenje Banke u rujnu 2012. godine i koja do tada nije bila zaposlena ili dioničar Karlovačke banke d.d. Uprava u skladu sa zakonskim obvezama surađuje s Hrvatskom narodnom bankom (HNB), koja je nadzorno i regulatorno tijelo te je kontinuirano angažirana na ispunjavanju svih zakonskih i podzakonskih uvjeta kao i ostalih postavljenih zahtjeva od strane HNB-a.

Također želimo informirati javnost da je Uprava Banke priprema redovnu godišnju skupštinu dioničara Banke na kojoj će se predložiti donošenje odluka kojima će se dodatno pojačati kapital i stabilnost Banke, a koje će dodatno pojačati poziciju Banke na tržištu i uspješnost njenog poslovanja.

Ponovno naglašavamo da sigurnost depozita fizičkih i pravnih osoba uloženih u Karlovačku banku d.d. ničim nije ugrožena.

S poštovanjem,

Marijan Bakić
glasnogovornik Karlovačke banke d.d.