Profesorice MIOŠ-a na stručnom usavršavanju u Sjevernoj Irskoj

SJEVERNA IRSKA – Profesorice karlovačke Mješovito industrijsko obrtničke škole Ivana Jurić, Darija Žakula i Tatjana Protulipac od 10. do 16. ožujka bile su na stručnom usavršavanju u Sjevernoj Irskoj. Domaćin im je bila North West Academy of English u gradu Derry-ju gdje su pohađale tečaj kulturoloških razlika i tečaj engleskog jezika. U sklopu razgledavanja grada, između ostalog, obišle su Višu obrtničku i tehničku školu NWRC gdje su uz stručno vodstvo posjetile kompleks same škole i uvidjele razlike i sličnosti između školskih sustava, uvidjeli nove metode rada s učenicima te način funkcioniranja prakse u obrtničkim i tehničkim zanimanjima.