web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Mladi sve ranije stupaju u spolne odnose

KARLOVAC – Zajednica žena HDZ-a Karlovačke županije “Katarina Zrinski” organizirala je javnu tribinu s temom “Prevencija raka vrata maternice”. Gost predavač bio je dr. Željko Štajcer. Predavanje je bilo u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”. Ova predavanja o spolnosti i spolno prenosivim bolestima inače imaju kontinuitet od tri godine i već su ih poslušali brojni srednjoškolci.

– Za spomenuti je svakako da iz godine u godinu dob u kojoj se stupa u prve spolne odnose sve je niža. To sigurno zabrinjava jer osim što su to još uvijek djeca, stupanjem u rane odnose sam organizam i sluznica genitalnog trakta još nije spremna za spolne odnose. Smatra se danas da zapravo najmanje pet godina treba proći od prve menstruacije da bi žena bila spremna za spolne odnose, kaže dr. Štajcer.

I Zavod za javno zdravstvo za školsku medicinu u Zagrebu radio je istraživanje koje je 2000. godine pokazalo da je 10 posto djevojčica i 17 posto dječaka prije šesnaeste godine stupilo u spolne odnose. Već samo četiri godine iza toga, dakle 2004. godine 17 posto djevojčica i 25 posto dječaka imalo je spolne odnose prije šesnaest godina. Zanimljivo istraživanje nedavno su napravili i karlovački gimnazijalci u kojem je anketirano 320 mladih. Od 320 ispitanika 120 njih je imalo odnose prije šesnaeste godine, dakle više od jedne trećine. Dr. Štajcer napominje da edukacija kod mladih igra vrlo važnu ulogu.

– Dakle kod gimnazijalaca do osamnaeste godine bilo je mnogo manje spolnih odnosa, nego u Trgovačko ugostiteljskoj školi. Ono što je sigurno ključno i vrlo važno je tzv. primarna prevencija u koju prije svega spada edukacija i u novije vrijeme cijepljenje. Onda dolazi ona sekundarna prevencija kad već imamo bolest, ali u ranom začetku te je treba što ranije detektirati. Stoga je vrlo važno redovito ići na preglede kod ginekologa kako bi se u što ranijoj fazi bolesti moglo nešto poduzeti, rekao je dr. Štajcer. Upravo stoga vrlo je bitno da se djevojke prije prvog spolnog odnosa cijepe protiv HPV-a.

-Tu su razne polemike. Međutim u EU je nekakav prosjek da se to treba obaviti do 13 – te godine, iako moramo biti svjesni da ćemo čak i tad kod nekih zakasniti, upozorio je dr. Štajcer.