Poziv za korištenje javnih površina za političku promidžbu

KARLOVAC – Grad Karlovac je uputio javni poziv političkim strankama i nezavisnim kandidatima za ravnopravno i odgovarajuće korištenje javnih površina u svrhu političke promidžbe.

Zato Grad poziva političke stranke i nezavisne kandidate koji namjeravaju sudjelovati u izbornoj promidžbi povodom lokalnih izbora koji će biti održani 19. svibnja 2013. godine, da dostave zahtjeve za korištenje javnih površina za svoje promidžbene svrhe. Zahtjeve za korištenje javnih površina moraju dostaviti do četvrtka, 2. svibnja, kako bi Grad Karlovac omogućio svima, da pod jednakim uvjetima iznose i obrazlažu svoje izborne programe i izbornu promidžbu, te u tu svrhu donio odgovarajuću odluku o korištenju javnih površina.