web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Svjetski dan obnovljivih izvora energije

KARLOVAC – I ove godine 26. travnja obilježava se Svjetski dan obnovljivih izvora energije s osnovnim ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i korištenjem obnovljivih izvora energije vode, vjetra, sunca i biomase. Ovaj dan obilježava se i zbog toga da se ukaže na ograničenost i ekološku opasnost neobnovljivih resursa, atomske energije, nafte, ugljena i prirodnog plina.

Obilježava se u spomen na veliku nuklearnu katastrofu u Černobilu koja je bila 26. travnja 1986. godine. Ta velika nuklearna katastrofa imala je stravične posljedice. Procjenjuje se da je uz 30-ak trenutačnih ljudskih žrtava, od posljedica zračenja umrlo između 4 000 i 9 000 ljudi.

O razmjerima černobilske nuklearne katastrofe govore i činjenice da je stupanj njene radijacije bio oko 400 puta jači od onog koji je izazvala također razorna atomska bomba bačena na Hirošimu te da će radijacija na tom području biti opasna i za 100.000 godina.