web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Predstavljena Probacijska služba

KARLOVAC – Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela, odnosno alternativna zatvoru. Probacijska služba u Hrvatskoj postoji nešto više od dvije godine, a Probacijski ured Zagreb II nadležan je između ostalog i za našu županiju. Rad ovog ureda predstavljen je danas.

Predstavljanje je bilo namjenjeno prije svega partnerima Probacijskog ureda u zajednici, a povod je stupanje na snagu novog Zakona o probaciji, odnosno usklađivanje sa Kaznenim zakonom koje je stupilo na snagu 1. siječnja ove godine.Partneri su predstavnici sudova, policije, centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, te ustanova i pravnih osoba u kojima osuđenici izvršavaju rad za opće dobro.

U sustav probacije počinitelj može doći od trenutka počinjenja kaznenog djela kada se njime počinje baviti pravosudni sustav, od istrage, pa sve do izvršenja kazne zatvora, te nakon izvršenja, odnosno kod uvjetnog otpusta i otpusta na kraju kazne.

U sustav ulaze počinitelji kaznenih djela kojima je izrečena kazna zatvora do godine dana, a jedan dan zatvora zamjenjuju dva sata rada za opće dobro.

Postoje potrebe za proširenje probacijske službe koja trenutno ima tri tisuće osoba u sustavu, a u 12 ureda radi 70 socijalnih pedagoga, radnika, psihologa i pravnika. To je upola manje nego bi ih trebalo biti. Iako jedan od ciljeva jest smanjiti broj zatvorenika u zatvorima, bitno je istaknuti kako su ciljevi i rehabilitacija i reintegracija počinitelja u društvo.