web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Program uređenja Južne industrijske zone

KARLOVAC – U Županijskoj komori Karlovac, održan je sastanak na temu programa uređenja Južne industrijske zone – izrada stručnih podloga postojećih stanja u funkciji realizacije razvojnih planova tvrtki iz Južne industrijske zone.

Sastanku su, uz predstavnike tvrtki iz aktualne industrijske zone, Županijske komore Karlovac, nazočili i gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Jelić, dogradonačelnica Marina Kolaković sa suradnicima te predstavnici Urbanističkog zavoda grada Zagreba d.o.o. u zajednici s tvrtkom GEO 6 d.o.o., također iz Zagreba koji su provedenim postupkom javne nabave odabrani za uslugu izrade stručne podloge postojećeg stanja.

Na početku, Martina Furdek–Hajdin iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša nazočne je podsjetila na nekoliko prethodnih sastanaka o uređenju industrijske zone Jug – Mala Švarča i prethodnom dogovoru o pitanjima javne rasvjete, uređenju i održavanju travnatih površina, opskrbi električnom energijom, toplinskom energijom, odvodnjom, prometom i ostalo.

Grad Karlovac je preuzeo posao za poslovno uređenje, osiguranje sredstva iz proračuna, što je učinjeno s ciljem provođenja postupka javne nabavke radi odabira najboljeg pružatelja potrebnih usluga. U drugom krugu postupka javne nabave je odabran i dogovoren izvođač usluga, Urbanistički zavod grada Zagreba i tvrtka GEO 6 d.o.o.

U realizaciji konačnog cilja cjelokupnog postupka izrade prostorno planske dokumentacije je izrada stručnog urbanističkog rješenja koje će na temelju podataka o postojećem stanju i iskazanih potreba vlasnika/korisnika prostora ponuditi rješenje sadašnjih funkcionalnih problema te omogućiti zadovoljavajuću urbanističku organizaciju, daljnju izgradnju i kvalitetno opremanje potrebnom infrastrukturom.

Postupak izrade prostorno planske dokumentacije odvijat će se u dvije etape, prva je izrada Stručne podloge postojećeg stanja, a druga izrada Urbanističkih planova uređenja ”Industrijska zona – Jug Mala Švarča” i ”Poduzetnička zona – Mrzlo Polje” utemeljenih na Stručnom podlogom utvrđenim činjenicama.

Damir Jelić, gradonačelnik Grada Karlovaca naglasio je cilj gradske uprave da se navedenim projektom omogući funkcioniranje i daljnji razvoj tvrtki koje djeluju u Južnoj industrijskoj zoni, a osim toga prometnicom čija izgradnja započinje zahvaljujući suradnji Alstoma Hrvatska i Tvornice pumpi s gradskom upravom omogućit će se znatno bolja i kraća komunikacija velikog dijela stanovništva Male Švarče i njihova sigurnost.

Također, nakon novog ocrtavanja parkirališnih površina riješit će se i problem povećanog broja vozila koja više ne stanu na parkiralište bivše Jugoturbine, a po realizaciji rotora na izlazu s mosta načelno će se ubrzati protok i povećati sigurnost prometa na tom području.

Dovršena stručna podloga postojećeg stanja sadržavat će digitalnu topografsku – katastarsku podlogu, sveobuhvatni geodetski snimak postojeće infrastrukture, tekstualni i grafički dio analize postojećeg stanja i ocjenu postojećeg stanja s evidentiranim problemima i ograničenjima u prostoru te ostalu značajnu dokumentaciju.