Učenici OŠ Banija za djecu Afrike

KARLOVAC – Učenici Osnovne škole Banija uključili su se u humanitarnu akciju kako bi pomogli djeci u Afričkim zemljama. Marijini obroci započeli su 2002. godine kao program prehrane u školama koji je provodila organizacija Scottish International Relief. Danas, Marijini obroci svakodnevno hrane više od 700 000 djece. U cilju senzibilizacije najmlađih za glad u svijetu i kako bi im se pokazalo da neka djeca nemaju osnovno obrazovanje organizirana je ova akcija u sklopu koje su se prikupljali i novčani prilozi.