web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Ističe rok za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja u poljoprivredi

KARLOVAC – Posljednji je dan za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja u poljoprivredi, priopćili su iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Iz Agencije podsjećaju sve poljoprivredne proizvođače da rok za predaju zahtjeva za potporu za 2013. godinu ističe danas, s time da se, kako naglašavaju, zahtjevi mogu podnijeti i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja za tog korisnika.

Zahtjev se popunjava pomoću elektroničke aplikacije AGRONET, a podnosi se (potpisan) osobno ili preporučeno putem pošte u regionalne urede Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Državno poljoprivredno zemljište za koju korisnici još nisu dostavili pravovaljanu dokumentaciju (Ugovor), potrebno je upisati u ARKOD sustav, evidentirati korištenje tog zemljišta u Jedinstvenom zahtjevu koji treba podnijeti danas do kraja dana.

Ako takvi korisnici do 31.5. ove godine dostave pravovaljanu dokumentaciju kojom će dokazati zakoniti posjed za sporne parcele, tada mogu zatražiti izmjenu i dopunu zahtjeva na osnovu koje mogu ostvariti potporu bez sankcija.

Ako podnesu izmjenu i dopunu zahtjeva nakon 31.5. obračunavat će im se smanjenja po radnom danu kašnjenja. Ako izmjene i dopune zahtjeva podnesu nakon 9.6. smatrat će se nepravovremeno podnesenim.