KABA

Otvoren natječaj za najam gradskih stanova

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio natječaj za davanje gradskih stanova u najam. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Opće liste reda prvenstva i Liste reda prvenstva za mlade. Liste reda prvenstva utvrđuju se sukladno mjerilima iz Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca. Natječaj se raspisuje svake tri godine, a postojeće liste reda prvenstva primjenjuju se do utvrđivanja novih lista.

Gradski stan može se dati u najam osobi koja ispunjava sljedeće uvjete da na području grada Karlovca ima prebivalište najmanje deset godina neprekidno, da nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, ili drugu imovinu znatne vrijednosti, da nije prodala ili na drugi način otuđila useljivu kuću ili stan, da nije kupila stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a zatim ga prodala ili na drugi način otuđila, da nema u najmu odgovarajući stan u vlasništvu grada Karlovca, Karlovačke županije ili Republike Hrvatske, te pravnih osoba u njihovom vlasništvu odnosno većinskom vlasništvu, da kao zaštićeni najmoprimac nema u najmu stan u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, te da ukupni prosječni mjesečni prihod (plaća i dohodak od samostalne djelatnosti) po članu obiteljskog domaćinstva ostvaren u godini koja prethodi godini kada je objavljen natječaj za dodjelu stanova u najam ne prelazi 50 % prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u RH, prema posljednjem objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku do dana objave natječaja.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za stanove Grada Karlovca, najkasnije do 30. lipnja na adresu Grada Karlovca. Više informacija i obrasce možete pronaći na internetskoj stranici Grada Karlovca.