Grad traži kandidate za javna priznanja

KARLOVAC – Grad Karlovac poziva građane, tvrtke, ustanove, udruge i sve ostale pravne osobe da predlože kandidate za javna priznanja grada Karlovca u 2013. godini.

Javna priznanja grada Karlovca su povelja grada, nagrada i plaketa. Povelja grada Karlovca se dodjeljuje osobi koja je proglašena za počasnog građanina grada Karlovca zbog djelovanja kojima je trajno doprinijela razvitku grada Karlovca, njegovu ugledu i afirmaciji u zemlji i inozemstvu.

Nagrada i Plaketa grada Karlovca se dodjeljuju građanima, pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima za njihova djelovanja kojima su pridonijeli razvitku, boljitku ili promociji grada Karlovaca ili njegovih pojedinih djelatnosti.

Prijedlozi za javna priznanja predaju se u Grad Karlovac u Banjavčićevoj ulici do kraja svibnja, a Grad najzaslužnije svake godine nagrađuje na Dan grada 13. srpnja.