Održana vježba ”Suradnja 2013”

KARLOVAC – Operativne snage zaštite i spašavanja Karlovačke županije održale su vježbu naziva ”Suradnja 2013” na parkiralištu D-1 nakon Cerovca Vukmaničkog. Vježba je organizirana u dva dijela kako bi se lakše moglo prikazati operativno djelovanje pojedinih službi u zadanim situacijama. Prvi dio bio je sprečavanje pojave požara i spašavanje osoba u prometnoj nesreći, a drugi sprječavanje širenja onečišćenja i sanacija mjesta akcidenta.

U vježbi su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca, DVD Vukmanićki Cerovac, Policijska uprava karlovačka te Državna uprava za zaštitu i spašavanje područni ured Karlovac, a pratio ju je župan Karlovačke županije Ivan Vučić sa suradnicima te dogradonačelnik Dubravko Delić.

Prikazali smo koordinirano djelovanje interventnih službi grada Karlovca u prometnim nesrećama, spašavanju ljudi te zaštiti okoliša, kazao je voditelj vježbe Goran Franković te nadodao kako je ovo bilo i sagledavanje stanja organizicije i opreme pojedinih službi s kojom smo zadovoljni.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/suradnja_2013/*{/rokbox}