web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Javna rasprava o prijedlozima triju novih Zakona

KARLOVAC – Za uobičajenu gradnju neće vam trebati lokacijska dozvola, nego se odmah ide na izdavanje građevinske, objekti će biti podijeljeni u pet kategorija, a složenost procedure za dobivanje građevinske dozvole ovisit će o kategoriji. Neke su to od novina koje će donijeti tri nova Zakona, kojima će se urediti područje prostornog uređenja, gradnje i inspekcijskog postupanja.

Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja obilaze deset gradova te kroz javnu raspravu, koja će trajati do 20. lipnja, predstavljaju novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji. Naime do sada je postojao jedan zakon – onaj o gradnji i prostornom uređenju.

Osim već navedenog da za uobičajenu gradnju nema lokacijske dozvole, nego se odmah ide na građevinsku, bitno je za istaknuti kako će građevinska dozvola biti samo jedna, odnosno ukinut će se niz akata koji su u upotrebi. Niz novina ima i u građevinskoj inspekciji, a uvodi se i veća uloga komunalnih redara. U jednom članku u Zakonu o prostornom uređenju uvodimo da se, konačno nakon 20 godina, uredi pitanje procjene nekretnina, kaže zamjenik ministrice Željko Uhlir, te dodaje kako se sve ovo radi u cilju ubrzavanja procedura.

Prostorni plan Republike Hrvatske se ponovno stavlja u prvi plan i njemu se podređuju svi niži planovi. Znači, kada se rade veliki infrastrukturni objekti, primjerice autoceste, ne mora svaka županija mijenjati svoj plan, nego je prostorni plan taj koji nameće, a drugi ga samo prihvaćaju, kaže Uhlir.