Javni poziv za izbor pivskih suvenira otvoren do 15. srpnja

KARLOVAC – Turistička zajednica grada Karlovca raspisala je javni poziv za izbor pivskih suvenira čijom provedbom se doprinosi promidžbi Karlovačkih dana piva i turizma grada Karlovca. Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, OPG-i), a koje se bave izradom suvenira.

Prijedlog suvenira treba sadržavati zaštitni znak Dana piva “Zlatku”, mogu se prijaviti i suveniri koji se definiraju kao prehrambeni proizvodi, a prijedlog suvenira treba biti prezentiran u adekvatnoj ambalaži. Od dokumentacije potreban je popunjen obrazac Zahtjeva za izbor pivskih suvenira te dokaz o pravnom statusu proizvođača suvenira. Originalni žig Zlatke je zaštićeno autorsko djelo, a za potrebe zrade prijedloga suvenira može se preuzeti u Turističkom uredu TZ grada Karlovca koja je vlasnik autorskih prava na žig.

Izabrane suvenire TZ će promovirati na svojoj web stranici, putem press info materijala te na Danima piva, a proizvođače upućujemo da izabrane suvenire ponude svim trgovinama u Karlovcu koje se bave prodajom suvenira kao i štandovima Dana piva.

Izabrani suveniri, osim iz kategorije prehrambenih proizvoda, ući će u prodajni asortiman suvenira Turističkog informativnog centra Korzo. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu TZ grada Karlovca, Petra Zrinskog 3, s naznakom “za izbor pivskih suvenira – ne otvarati”, najkasnije do 15. srpnja.