Osmišljeni edukativni letci o odvojenom prikupljanju otpada

KARLOVAC – ČISTOĆA d.o.o. na području grada Karlovca do sad je uredila 50 zelenih otoka na kojima se nalaze posude za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, staklene i metalne ambalaže, plastike, te papira.

Sa ciljem još veće popularizacije odvojenog prikupljanja otpada, osmisljeni su i edukativni letci o odvojenom prikupljanju otpada. Na lecima se nalaze mali podsjetnici što se primjerice smije odlagati u pojedine posude, a što ne smije. Sadržaj letka, odnosno detaljnije informacije mogu se pročitati i na web stranici www.cistocaka.hr.

Budući sve veći broj građana poseban interes iskazuje za odvojeno prikupljanje papira, ČISTOĆA je nedavno osigurala još 100 posuda za otpad zapremine od 1100 litara od kojih je 50 za plastiku, a 50 posuda za – papir, koje su postavljene u najgušće naseljenim dijelovima grada.