web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Programe Veleučilišta moći će upisati i studenti koji nemaju položen ispit državne mature

KARLOVAC Programe Veleučilišta u Karlovcu ove godine imati će prilike upisati 1051 student, naime toliko je predviđeno upisnim kvotama. Karlovačko Veleučilište ima nekoliko mjesta namjenjenih osobama starijim od 25 godina, ti studenti neće morati polagati Državnu maturu, već će imati posebne liste za prijavu.

Karlovačko Veleučilište jedino je veleučilište u Hrvatskoj, uz sedam sveučilišta, koje je već potpisalo ugovor sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta koji garantira sigurno financiranje u sljedeće tri akademske godine, pod odrđenim uvjetima, ako se zadovolje kriteriji koje je Ministarstvo propisalo.

Obveza je bila osigurati studentima starijim od 25 godina upis na izvanredne stručne studije, te su povećane upisne kvote na tim studijima za 10 %. Studenti stariji od 25 godina tako će se nalaziti na posebnim listama, gdje će biti rangirani i upisani na izvanredne studije.

Dekan vjeruje kako će tu mogućnost iskoristiti brojni budući studenti, a valja istaknuti da je u protekloj akademskoj godini Veleučilište popunilo svoje upisne kvote, a preliminarni podaci sa portala Postani student govore kako će i ove godine interes biti velik. Naime do 3. lipnja 2542 buduća studenta izrazila su želju za studiranjem u Karlovcu, naravno to ne znači da će svi predati papire za upis, no brojka je veća nego prošle godine.

Kandidati koji polažu državnu maturu prijave mogu predati nakon polaganja, a oni koji je ne polažu isto mogu učiniti od 26. lipnja. Prijave su otvorene do 16. srpnja, a na Veleučilištu možete upisati sedam stručnih studija, te tri specijalistička diplomska studija. Više informacije potražite na internet stranici Veleučilišta u Karlovcu.