KABA

Novi natječaj Hrvatskog sabora kulture

HRVATSKA – Kako bi potaknuo osnivanje zajednica i izgradnju urušene kulturne mreže amaterskih udruženja u Hrvatskoj, Hrvatski sabor kulture raspisuje Natječaj za osnaživanje kapaciteta novo osnovanih zajednica kulturno umjetničkih udruga hrvatskih županija. Ukupan natječajni fond iznosi 10 tisuća kuna, a natječaj traje do njegovog ukupnog iskorištenja (maksimalno 1 potpora).

Da bi ostvarila natječajna sredstva, zajednica mora ispuniti sljedeće kriterije: biti osnovana nakon raspisivanja natječaja i to u onim županijama u kojima zajednice nisu osnovane ili su zamrle s radom, ujediniti minimalno 15 udruga i to iz najmanje tri različita amaterska izričaja, priložiti rješenje o osnivanju nadležnog ureda državne uprave i zapisnik s osnivačke skupštine zajednice, postati članicom HSK-a, priložiti kvalitetan i ostvariv program djelovanja i financijski plan, ostvarena sredstava u iznosu od 10 tisuća kuna namijeniti obrazovanju voditelja udruga članica i iskoristiti ih za plaćanje autorskih honorara voditelja seminara.

Sve ostale uvjete i informacije zainteresirane udruge mogu dobiti od Hrvatskog sabora kulture, na e-mail tajnik@hrsk.hr ili na broj telefona 01/4556-885.