web karijera 1160*120
web struka 1160*120

KA salon u rujnu kod predsjednika Josipovića

ZAGREB – Udruga Novi svijet – Urbani dobila je čast početkom rujna predstavljati Karlovački Salon na susretu s predsjednikom Ivom Josipovićem, gdje će prezentirati Grad Karlovac, kulturu i baštinu te sve ono što naš grad čini posebnim a što je kroz Karlovački salon svo vrijeme naglašavano. S ciljem da se glas o potencijalima Karlovca čuje na nacionalnoj razini u vremenu kad smo već članovi EU, kako bismo novu kulturnu sezonu krenuli ovakvom prigodom te i na taj način zahvalili svima koji su svesrdno pomogli u radu KA salona i promocije Karlovca, u susretu s predsjednikom Josipovićem Urbani će imati priliku pozicionirati sve prednosti Karlovca koje često ostaju u prikrajku, što zbog nedostatne regionalne medijske promocije, što zbog nesustavnog rada na prvenstveno lokalnoj a onda i nacionalnoj svijesti o važnosti manjih povijesnih gradova u očuvanju nacionalnog i kulturološkog identiteta.

KA Salon ide dalje, uvijek s novim poveznicama i naglaskom na izgradnji svijesti o našem gradu kao našoj komparativnoj prednosti koju ne smijemo minorizirati. S tim ciljem, upravo na dan službenog ulaska Republike Hrvatske u EU započinje s radom novooblikovana platforma ka-urbani s internacionalnim segmentima i sasvim novim rubrikama s ciljem povezivanja gradova, naglašavanja karlovačkih prednosti, pozicioniranja tema kulture i kulturnog turizma te stavljanja Karlovca kao pokretača prvog projekta regionalnog medijskog djelovanja u svrhu decentralizacije kulture i događanja te medijske pažnje usredotočene na teme koje potiču lokalnu svsijest o internacionalnoj važnosti grada i poveznica. Posebna rubrika odabranih tekstova vezanih uz pozicioniranje Karlovca ide na engleskom jeziku.

Svaki od sudionika susreta s predsjednikom uručit će tom prilikom poseban poklon u svrhu prezentacije djelovanja koje obuhvaća a većina tih priloga nalazi se i u Karlovačkoj vremenskoj kapsuli koja će svečano biti zatvorena na prigodnom Karlovačkom salonu 10. srpnja u 20 sati na Starom gradu Dubovcu.