Grad objavio javni poziv za prodaju stanova

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da Gradu kao potencijalnom kupcu dostave ponude za prodaju stanova na području grada Karlovca.

Ponuda treba sadržavati osnovne podatke o stanu i vlasniku, a potrebno ju je dostaviti na adresu:Grad Karlovac, Upravni odjel za opće i imovinsko pravne poslove, Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.srpanj.