web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Dužnicima ponuđena mogućnost reprograma duga

KARLOVAC – Grad Karlovac poziva sve fizičke osobe koje imaju dospjele nepodmirene obveze po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente ili poreza na korištenje javnih površina da iskoriste mogućnost otplate duga prema Gradu otpisom duga s osnove kamata uz uplatu glavnice jednokratno. Do 06. kolovoza možete podnijeti zahtjev za reprogram duga po osnovi navedenih obveza ukoliko želite podmiriti svoje preostale obveze.