web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Novi projekt Eko pana i partnerskih udruga Zelene akcije i Žmergo iz Opatije

KARLOVAC – Udruge Zelena akcija iz Zagreba, Žmergo iz Opatije i Ekološko društvo Pan početkom travnja započele su provedbu projekta “Podrška u prijenosu okolišnih politika – STEP”. Partner na projektu je i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu dok su pridruženi partneri Zagrebačka i Karlovačka županija, gradovi Samobor, Karlovac i Opatija te općina Lovran. Projekt će trajati 18 mjeseci, a financira ga Europska unija i Ured Vlade RH za udruge. Vrijednost projekta je 165.282,90 eura, a provodit će se u tri županije – Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj.

Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta lokalnih udruga za provođenje politika zaštite okoliša na lokalnoj razini i jačanje suradnje između udruga i jedinica lokalne samouprave na pitanjima zaštite okoliša.

Planirane aktivnosti su edukacija lokalnih vlasti o načinima uključivanja javnosti u donošenje odluka i proaktivnom informiranju građana o okolišu, seminar o javnim politikama za lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u suradnji s FPZ u Zagrebu i slično.

Uspješna suradnja partnera pokazala se već na prvoj projektnoj aktivnosti – radionici Pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u provođenju politika zaštite okoliša – ideje i dobre prakse održanoj početkom lipnja u Opatiji.