web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Gradska toplana poziva potrošače da se pridržavaju novog Zakona

KARLOVAC – Gradska toplana d.o.o. Karlovac je dala upute, kako pojedinačnim dopisima, tako i objavom na svojoj intenetskoj stranici, već izdvojenim korisnicima koji nisu ishodovali potrebne suglasnosti za izdvajanje iz centralnog toplinskog sustava sukladno zakonu. S obzirom da je na snagu stupio novi Zakon o tržištu toplinske energije, pozivaju sve one koji su se izdvojili, a da to nisu učinili sukladno zakonskim odredbama, da postupe po novom Zakonu prema kojem se, stoji u priopćenju iz Gradske toplane, lakše izdvojiti iz sustava.

Kako bi olakšali korisnicima, u cijelosti su izdvojili članak Zakona koji određuje pretpostavke za izdvajanje iz centralnog toplinskog sustava Grada Karlovca, kao i za isključenje iz sustava. Ovim putem ih mole da postupe prema nevedenom članku, kako bi izdvajanje bilo u zakonskim okvirima, bez pokretanja nepotrebnih sudskih, upravnih i ostalih sporova, te nastajanja dodatnih troškova kako za korisnike tako i za tvrtku.

Isto tako u slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno se javite stručnim službama u prostorije Gradske toplane d.o.o.

Članak 45.

(1) Iznimno od odredbi članaka ovoga Zakona, krajnji kupac, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,

2. nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1. ovoga stavka, pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu,

3. radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru,

4. izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,

5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izviješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,

6. po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,

7. izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava,

8. nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. ovog stavka obveza je kupca.

(2) Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.

(3) krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.