Postavljeno 10 posuda za pseći otpad

KARLOVAC – Čistoća Karlovac ovih je dana u gradu postavila 10 posuda za pseći otpad na 9 gradskih lokacija. Posude su zapremine 25 litara svaka i posjeduju vrećice za pseći otpad.

Posude su postavljene u ulicama Miroslava Krleže, Đuke Bencetića i Marina Držića, na trgu Petra Svačića, uz šetnicu na potezu od škole Grabrik prema Ulici kralja Petra Krešmira IV, kod podvožnjaka Rakovac, kod Školske športske dvorane na Rakovcu te na potezu Medovićeva – Hebrangova, dok su dvije posude postavljene na zelenom pojasu između Crkve Presveto Srce Isusovo i Gradske knjižnice.

Postavljanjem navedenih posuda, Čistoća je podržala inicijativu građana, odnosno vlasnika pasa, pri čemu je realizaciju ideje posebno poticao dr. Josip Žunić, vijećnik u Gradskom vijeću grada Karlovca.

Naši kućni ljubimci, posebno psi, u gradu žive s čovjekom i on o njima mora brinuti. Jedan oblik brige o psu je i uklanjanje onečišćenja – izmeta. Uklanjanje izmeta je isključiva odgovornost vlasnika. Karlovac postavljanjem košarica za izmet pokazuje da je svjestan problema i da želi pomoći u njegovu rješavanju. Time se pridružio gradovima koji i na taj način skrbe o psima. Nadamo se da će se akcija nastaviti u suradnji s građanima i vlasnicima pasa. Lijepa i korisna akcija za vlasnike pasa, građane, a za turiste sigurno pokazatelj i nekih drugih vrijednosti kojima stremimo, rekao je dr. Žunić povodom postavljanja posuda.

Postavljanjem ovih posuda Čistoća nastavlja s komunalnim opremanjem grada posudama za otpad. Podsjetimo, nedavno je osigurano i postavljeno dodatnih 100 posuda za otpad zapremine od 1100 litara, od kojih je 50 za plastiku, a 50 za papir.