web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Iz Duge Rese stiže još jedno priopćenje

DUGA RESA – Iz Duge Rese danas pristiže još jedno priopćenje, točnije reagiranje, ovog puta potpisuje ga tajnica Grada Helena Medić. Nakon što se gradonačelnik Baršić oglasio putem FB, oglasili su se i vijećnici pet stranaka. Glavna tema njihove rasprave je jučerašnja Sjednica gradskog vijeća na kojoj nije donesen drugi rebalans proračuna. Reagiranje iz Grada na priopćenje grupe vijećnika prenosimo u cijelosti:

“Dana 26.07.2013. godine na web portalima javnih medija objavljeno je priopćenje navedeno u predmetu, podneseno od grupe vijećnika HDZ-a, HSLS-a, AUZ-a, Hrvatskih Laburista i vijećnice SDP-a. Na navedeno očitovanje kao tajnik Grada očitujem se kako slijedi: Člankom 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese određeno je da dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu. Stavkom 2. rečenog članka određeno je da predsjednik Gradskog vijeća sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene 15 dana prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Gradskog vijeća (8 dana prije održavanja sjednice Vijeća), uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

U dosadašnjoj dugogodišnjoj praksi rada Gradske službe i upravnih tijela Grada prijedlozi akata kao točke dnevnog reda za ovlaštene predlagatelje izrađivani su po stručnim službama (upravnim odjelima Grada), nakon čega se prijedlozi akata dostavljaju Gradskoj službi koja administrativno-tehnički izrađuje dnevni red, priprema poziv za sjednicu Vijeća i umnožava radne materijale za vijećnike.U dosadašnjoj dugogodišnjoj praksi dnevni red s pozivom za sjednicu Vijeća nikada nije bio potpisivan po predsjedniku Vijeća već se isti navodio „v.r.” što ne demantira predsjednika Vijeća kao predlagatelja dnevnog reda.

Po izradi dnevnog reda, poziva za sjednicu i radnih materijala, predsjednik Vijeća bio je obavještavan o datumu sjednice nakon čega bi se eventualno odazivao da se upozna s temama koje će biti na sjednici Vijeća. Na isti način su se sazivale i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća.Predloženi dnevni red sukladno poslovničkim odredbama usvaja se na sjednici Vijeća te je podložan svim promjenama budući se dnevni red može nadopunjavati kao što se i točke dnevnog reda mogu i ukidati. U odnosu na konkretan slučaj odnosno na sazivanje 3. sjednice Gradskog vijeća, 25.07.2013. godine, predsjedniku Vijeća se na njegov zahtjev dnevni red dostavio prije dostave poziva i radnih materijala i to elektronskom poštom 18.07.2013. godine. Predsjednik Vijeća nije imao primjedbi na sastavljeni dnevni red te je u telefonskom razgovoru naveo da je na moru i da dnevni red neće moći osobno potpisati no da isti podržava. Predsjednik Vijeća kao predsjednik novog konstituiranog Gradskog vijeća uputio je dopis gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih odjela i tajnici Gradske službe o novom roku i načinu sazivanja sjednica Gradskog vijeća. Predloženi rok nije u skladu s odredbama Poslovnika. Zbog nemogućnosti održanja poslovničkih rokova za predstojeću sjednicu Vijeća, predsjednik Vijeća predložio je da se novi rok primjenjuje od sljedeće sjednice

Gradskog vijeća.Također, predsjednik Vijeća je glede primjene odredaba Poslovnika bio na konzultacijama u Gradskoj službi gdje su mu protumačene osnove rada predstavničke i izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave te način rada upravnih tijela. Smatram da ime i status predsjednik Vijeća nisu zlouporabljeni. Smatram da će rad s očitom dozom nepovjerenja u zakonitost i pravilnost rada Gradske službe i upravih odjela otežavati funkcioniranje Grada kao jedinice lokalne samouprave sa svim njenim složenim djelatnostima i zadacima.Postavlja se pitanje na koji način da Gradska služba kao pravna i adminstrativnotehnička podrška provodi volju predsjednika Vijeća kada se u dogovorima oko načina rada ne poštuje ono što je dogovoreno, određenom prilikom se žele primjeniti odredbe Poslovnika, drugom prilikom se određuju novi načini i rokovi rada a na treću situaciju bi vjerojatno bilo primjenjivo i neko treće rješenje. Zbog navedenog, predsjednik Vijeća je umoljen da se daljnja komunikacija, planovi i aktivnosti predsjednika Vijeća a za koje mu je potrebna podrška Gradske službe obavlja pisanim putem”.