web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Stiže 1,5 milijun kuna za razminiranje

KARLOVAC – U Uredu karlovačkog župana danas će svečano biti potpisani ugovori s izvođačima radova na poslovima razminiranja u Karlovačkoj županiji. Radi se o projektima razminiranja iz Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009 kojim će u našoj županiji biti financirani projekti razminiranja u visini 1,5 milijuna eura.

Tako će danas biti potpisani ugovori za projekte razminiranja područja naselja Sabljaki Modruški i Vajin Vrh u općini Josipdol, naselja Đurin potok, Pašin potok, Lug Koranski, Kordunski Ljeskovac, Bogovolja i Komesarac u općinama Cetingrad i Rakovica, kao i naselja Petrunići, Mali Kozinac i Veliki Kozinac u općinama Barilović i Generalski Stol.