web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Dva bunkera iz 2. svjetskog rata postala vidikovci

KARLOVAC – U Brođanima će danas biti predstavljen projekt Bunkeri – kule vidikovci koji je sufinancirao Grad Karlovac. Radovi na uređenju turističkih vidikovaca u naseljima Brođani i Rečica dio su projekta “Turistička valorizacija kulturne baštine na rijeci Kupi”.

Vrijednost ove faze projekta je 107 tisuća kuna, od čega 49 tisuća financira Ministarstvo turizma sredstvima koja je Grad dobio putem natječaja. Partner Gradu Karlovcu u ovom projektu je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođani, a u ovoj fazi uređena su dva bunkera iz doba Drugog svjetskog rata koji se nalaze uz rijeku Kupu. Koristit će se kao vidikovci, čime će se pridonijeti unapređenju turističke infrastrukture na ruralnom području Grada Karlovca.