web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Prijave za projekte u nezavisnoj kulturi

KARLOVAC – Clubture je suradnička platforma koja od 2002. godine povezuje organizacije nezavisne kulture kroz programsku razmjenu i suradnju. Od tada do danas u Clubture se uključilo više od 170 organizacija iz više od 50 gradova koje su partnerski provodile različite projekte i razmijenile raznolike kulturne sadržaje: predstave, koncerte, predavanja, radionice, izložbe, filmske projekcije, tribine.

Savez udruga Clubture poziva udruge, neformalne inicijative ili umjetničke organizacije nezavisne kulture na prijavu suradničkih projekata. Ove godine novost je da se mogu prijavljivati i turneje. Poziv za prijavu otvoren je do 16. rujna 2013. godine.

Sve informacije, kao i prijavnice dostupni su na: www.clubture.org