Jučer čak tri požara; oprezno s vatrom na otvorenom

KARLOVAC – U protekla 24 sata dogodila su se tri požara otvorenog prostora kojeg su vatrogasci na vrijeme ugasili. Kako su javili iz Županijskog centra 112 zaposleni su bili vatrogasci Dobrovoljnih vatrogasnih društava Tounj u Petrovim Dragama, Debela Kosa u Gornjem Budačkom i Donja Rečica u Rečici.

Još jednom podsjećamo na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera. Županijskom Odlukom o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru propisano je da je prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženja otvorene vatre, potrebno poduzeti odgovarajuće preventivne mjere.

Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti. Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra. Ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara, a uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva potrebita za gašenje. Spaljivanje treba obavljati danju i to isključivo za mirna vremena, a na površini većoj od jednog hektara spaljivanje se može obavljati ukoliko vlasnik prethodno ishodi odobrenje od javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Ložiti otvorenu vatru zabranjeno je u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Također, osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti.

Za nepridržavanje ovih mjera, predviđena je novčana kazna u iznosu od pet tisuća kuna za pravnu osobu, te tisuću kuna za fizičku osobu. Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara propisano da će se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od dvije do 15 tisuća kuna.