KABA

Projekti izgradnje i obnove mreže vodoopskrbe i odvodnje vrijedni 280 milijuna kuna

KARLOVAC – Nakon realizacije ISPA programa, u karlovačkoj tvrtki Vodovod i kanalizacija izradili su dva programa. Jedan širenja, a drugi obnove postojeće vodoopskrbne mreže i odvodnje. Oni su usuglašeni sa strateškim dokumentima i to Studijom vodoopskrbe i Studijom odvodnje te Idejnim rješenjem kanalizacije grada Karlovca.

ViK je za te programe tražio i dobio podršku Hrvatskih voda za uvrštavanje tih programa na kandidacijsku listu za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Jedan program bi obuhvaćao širenje mreže odvodnje i vodoopskrbe, dok bi se drugi odnosio na rekonstrukciju postojeće mreže.

– Programi obuhvaćaju izgradnju 77 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i 70 kilometara mreže odvodnje, ukupne vrijednosti 278,8 milijuna kuna, kaže direktor Ivan Mrzljak.

Hoće li se raditi o jednom većem ili dva manja programa ovisit će o vremenu i Hrvatskim vodama. No, na dio širenja otpalo bi tako 118 milijuna kuna.

– Prvi program podrazumijeva obnovu vodoopskrbne mreže na Jelsi, Donjem Mekušju, Kobiliću, Pokupskom, Gornjem Mekušju, Kamenskom, Turnju, Donjoj Švarči, Maloj Švarči i slivu Banija, retenciji Banija sjever te kolektora Gaza, kaže Mrzljak.

Projekt za taj program postoji, a potrebno je još pribaviti dokumentaciju i riješiti pitanje imovinsko pravnih odnosa, što oduzima najviše vremena. U realizaciju bi se tako moglo krenuti tek za tri do četiri godine.

– Drugi program obuhvaća obnovu sustava vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na lokacijama Gornja Švarča, Jamadol, Luščić, Drežnik, Banija, Borlin-zapad te izgradnju sustava odvodnje Borlin-Jelsa, nastavlja Mrzljak.

U međuvremenu u ViK-u neće biti besposleni. Vlastitim sredstvima iz amortizacije te dijelom sredstava iz naknade za razvoj, radi se oko 10 milijuna kuna godišnje, u dogovoru s gradskom upravom odlučit će što će se raditi u narednoj godini. Pripreme su već počele, tako da će se baviti pojedinačnim projektima koji idu za zaštitom karlovačkih rijeka ili postavljanjem nove kanalizacije na onim dijelovima sustava koji ne mogu čekati. Za te manje zahvate planiraju izdvojiti između 40 i 50 tisuća kuna godišnje.