Zasjeda dugoreško Gradsko vijeće

DUGA RESA – Četvrtu sjednicu u novom sazivu danas će održati Gradsko vijeće Grada Duge Rese.

Na sjednici će vijećnici prvo raspravljati o izmjenama i dopunama gradskog proračuna, dok će u nastavku donositi odluke o programima održavanja komunalne infrastrukture i planu gradnje komunalnih vodnih građevina. Uz to, raspravljat će o programu javnih potreba u školstvu i javnih potreba u kulturi.