Prezentacija Zakona o poljoprivrednom zemljištu

KARLOVAC – Agencija za poljoprivredno zemljište organizira po cijeloj Hrvatskoj informativnu kampanju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i pripadajućih podzakonskih akata te Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Ova kampanaj organizira se u cilju ubrzanja raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Prezentaciju će održati i za poljoprivrednike naše županije.

U dvorani Udruženja obrtnika Grada Karlovca u Haulikovoj ulici prezentacija će biti održana za predstavnike gradova i općina u 10 sati ,a u 12 za poljoprivrednike našeg područja.