KABA

Potreban novi Plan zaštite od požara za Karlovačku županiju

KARLOVAC – Analizu stanja županijskog vatrogastva i protupožarne zaštite predstavili su predstavnici Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i pročelnik Područnog ureda Državne uprave zaštite i spašavanja u Karlovcu Martin Barić, županu Ivanu Vučiću.

Osim zahvale Karlovačkoj županiji za potporu u radu županijske Vatrogasne zajednice, predsjednik VZ Karlovačke županije Robert Hranilović i županijski vatrogasni zapovjednik Goran Franković istaknuli su kako je nužno izraditi novi Plan zaštite od požara za Karlovačku županiju.