KABA

Sljedeće godine 60. obljetnica postojanja DVD-a Generalski Stol

GENERALSKI STOL – Dobrovoljno vatrogasno društvo Generalski Stol sljedeće godine će proslaviti 60 godina postojanja. Iako imaju problema, općina i županija prate njihov rad, pa je nedavno nabavljeno i novo vozilo za potrebe društva.

2008. godine osnovana je Vatrogasna zajednica Generalski Stol u kojem je osim ovog društva i DVD Bukovlje. Oprema zadovoljava zakonski minimum, a u planu je nabavka jednog terenskog vozila sljedeće godine.

DVD Generalski Stol ima 25 operativaca i 20-ak članova mladeži.