Revija i Festival nastavljeni debatom o poboljšanju prava nacionalnih manjina

KARLOVAC – U sklopu 18. filmske revije mladeži i 6. four river film festivala održana je debata na temu Može li se filmovima utjecati na zaštitu i poboljšanje prava nacionalnih manjina? U debati su sudjelovali učenici karlovačkih srednjih škola.

Već četiri godine za redom u sklopu Revije i Festivala organiziraju se debate sa raznim temama kojima je cilj borba protiv nasilja svih vrsta.

Ovogodišnja tema je, naravno suočila dvije različite strane koje su iznijele svoje stavove, tako je afirmacijska skupina krenula od teze da film kao umjetnost itekako može promijeniti položaj manjina u društvu, dok se negacijska skupina nije složila s time, jer smatraju da iako film može utjecati na pojedince, ne može promijeniti stav cijelog društva.

Najvažnije je u ovoj priče potaknuti mlade na razmišljanje, a možda i buduće djelovanje u svakodnevnom životu.