KABA

Karlovački salon nakon susreta udruga u kulturi s gradonačelnikom Damirom Jelićem

KARLOVAC – Predstavnici karlovačke kulturne scene predočili su gradonačelniku Damiru Jeliću i pročelnici društvenih djelatnosti Andreji Navijalić potencijale i nedostatke u pozicioniranju Karlovca na europskoj karti kulturnih destinacija. Puno je razloga koji Karlovac čine gradom koji je doživio kulturnu i društvenu renesansu, a jedan od njih su udruge koje su u Karlovcu glavni motor duše grada jer su važne za jačanje društvene veze, društvenog povjerenja i društvenog kapital.

Apsolutni nedostatak izvedbenog prostora, neravnopravnost u tretmanu udruga u neovisnom radu i udruga kojima je grad u većem dijelu sigurni izvor financijskih sredstava te već dugo ponavljana kategorija nužne razlike između amaterizma i profesionalizma teme su koje karlovačku kulturu opasno sputavaju na putu do krajnje europske pozicioniranosti grada s ciljem kulturne provedbe, rečeno je na sastanku.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje formiranje novih članova kulturnih vijeća, zatražene su promjene – da unutar vijeća rade ljudi koji pomiruju stručnost po određenim područjima i sva potrebna produkcijska znanja koja su stekli kroz praksu, da se glas struke u pojedinim temama uzima u obzir i provodi na adekvatan način, da se projekti i sredstva valoriziraju na adekvatan način, da se strogo definira krajnja kvalitativna ocjena određenih projekata i budući omjer financiranja istih, da se vodi računa o polazičnoj točki i uvjetima pojedinih udruga te o ključnim razlikama u djelovanju, da se kontinuitet javne tematske rasprave i povratnih informacija te konkretnih učinaka planira strateški, da se putem stalne medijske i prezentacijske mreže pozicioniraju manifestacije i projekti od interesa za pozicioniranost grada na kulturnoj karti Europe s ciljem prepoznavanja izvrsnosti te da se suradnja udruga, nezavisne scene i institucija u kulturi s kojima se ostvaruje suradnja, stavi u konkretan ravnopravan odnos s obzirom na manifesdtacije i projekte koji su od ključne važnosti za kvalitetu kulturne ponude Karlovca.

Prijedlog gradonačelnika Jelića da riječ susret, kao dio slogana ”Grad susreta”, bude implementirana u moguće naslove manifestacija i festivala ili u popratni moto događanja, kao spoj prepoznatljivosti doživljaja grada, iznesen je kao polazišna točka koja se može primijeniti u svim segmentima i odmah.

Iznesena je i apsolutna spremnost društvenih djelatnosti te gradonačelnika u rješavanju iznesene problematike te praćenju tijeka rješavanja stvari kao i spremnost na kontinuirani dijalog i timski rad.

Grad – zvijezda, kulturne prijestolnice regije, simbol šesterokrake zvijezde kao poveznice 6 umjetnosti koje Karlovac čine posebnim: likovna, glazbena, plesna, filmska, multimedijalna, kazališna i arhitektonsko-krajobrazna, sve su to apsolutne komparativne prednosti koje Karlovac u kombinaciji s ljudima posjeduje. Da bi se izvrsnost postigla, a brend postavio na sigurne noge, nužno je da Grad riješi ključnu problematiku koja je argumentirana i opravdana.

Slušanjem i poštivanjem postajemo mreža znanja spremna na ono što se od Karlovca očekuje: Grad susreta kao sinonim za sve ono što kvaliteta i ponuda destinacije pod tim podrazumijeva.

kulturnjaci_gradonacelnik_01