KABA

Ljubav djeci prije svega!

KARLOVAC – Dječji tjedan se već tradicionalno obilježava u listopadu, izuzetak nije ni ova godina, aktivnosti su već započele, a nastavit će se i idućeg tjedna. Skrb o djeci bitna je tijekom cijele godine, a ne samo u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna, stoga i Grad sustavno ulaže u predškolski odgoj i osnovne škole, kaže pročelnica Andreja Navijalić.

Kad govorimo o pravima djece, svi znamo za Povelju UN-a, no osim prava treba ih naučiti i da imaju obaveze, dodaje Navijalić, tu je važna uloga obitelji, ali i institucija.

Središnji događaj Dječjeg tjedna je nastup zbora koji okuplja više od 300 učenika osnovnih škola, sutra u 17 sati ispred Zorin doma. Osim toga pripremljen je čitav pregršt raznih radionica, a ove godine osim Društva Naša djeca, u obilježavanje su uključene i ostale Udruge.

Moto Dječjeg tjedna je i ove godine: Ljubav djeci prije svega!