KABA

Projekt ”Škole 2.0” – učenicima se više sviđa tablet, nego ploča i kreda

ŽAKANJE –  Župan Karlovačke županije Ivan Vučić obišao je Osnovnu školu Žakanje koja je zajedno sa Osnovnom školom Generalski stol ušla u projekt “Škole 2.0 – učenje na daljinu” CARNeta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. S projektom su goste upoznale ravnateljice dviju škola Vesna Hajsan Dolinar i Dijana Zadrović. Prednosti novog modela su prvenstveno nastava na daljinu, a jedna od mogućnosti je i povezivanje područnih škola s onom matičnom. Škola u Žakanju dobila je opremu u vrijednosti 500 tisuća kuna, dok je za onu u Generalskom Stolu osigurano 350 tisuća kuna.

Mali Žakanjci su tako dobili 70-ak tableta, dva videokonferencijska uređaja, tri polycoma za povezivanje kako s područnim školama tako i sa svih sedam škola u zemlji koje su uključene u projekt Škole 2.0.