Route 65 jedan od glavnih europskih koridora

KARLOVAC – Route 65 jedan je od 9 glavnih prometnih koridora u Europi, objavila je to Europska komisija. Riječ je o novouvrštenom koridoru od Baltika do Jadrana u čijoj je Inicijativi aktivno sudjelovala i Karlovačka županija, još uvijek kao aktualni predsjedatelj.

Navedenih 9 koridora, bit će okosnica europske prometne mreže u narednom razdoblju, za što će se iz europskog proračuna u idućih sedam godina izdvojiti 26 milijardi eura. Europska komisija ističe da je riječ o najtemeljitijoj reformi infrastrukturne politike od njenog nastanka 80.-ih godina prošlog stoljeća, kojom se želi povezati postojeća rascjepkana mreža europskih cesta, željeznica, zračnih luka i kanala u jedinstvenu transportnu prometnu mrežu (TEN-T).

Karlovačka županija od lipnja 2012. godine predsjedava ovom inicijativom i završna konferencija je održana u veljači 2013. godine u Karlovcu. Očekuje se da će do konca ove godine Inicijativa biti upisana kao Europska teritorijalna grupacija za suradnju (EGTC), što je pravna forma koju EU prepoznaje kao sposobnu za apliciranje i povlačenje sredstava iz EU fondova.

Ovo je dokaz da regije imaju sposobnost prepoznavanja stvarnih potreba i predložiti najbolja i najprihvatljivija rješenja. Tako će ovom odlukom i Karlovačka županija dobiti priliku da kroz europski prometni koridor koji prolazi prostorom županije, kroz kvalitetne projekte iskoristi pravo na dio od ukupno predviđenih sredstava i na taj način poboljša svoju prometnu infrastrukturu.

error: Content is protected !!