KABA

Projekt Selce – Orlovac pri kraju

KARLOVAC – Projekt rekonstrukcije vodovodne mreže i kanalizacije Selce – Orlovac je pri kraju, radi se o kanalizaciji dužine 700 metara, te vodovodnoj mreži duljine 4,4 kilometra. Vrijednost cjelokupne investicije je 4,6 milijuna kuna.

Na kanalizaciju će biti spojeno 30 novih korisnika, dok će na vodovodnu mrežu doći 196 priključaka. Trenutno se provode radovi na asfaltiranju, te se dovršava priključivanje na mrežu – preostalo je još 16 objekata.

Ovo je dobar projekt, o čemu govori i iznos utrošenih sredstava, a stanovnici ovih naselja već godinama vape za kvalitetnim rješenjem problema, što će im sada biti omogućeno, rekao je gradonačelnik Damir Jelić nakon obilaska radova.