ROZP o Nacionalnom programu zaštite potrošača: Ne prihvaćamo da smo samo “slabija strana na tržištu”

KARLOVAC – Stanje zaštite potrošača u Hrvatskoj je sve lošije, već duže vrijeme upozoravaju iz Regionalne organizacije zaštite potrošača.

– Kako implementacija zakona o zaštiti potrošača, za čiji nadzor provedbe je zadužen isključivo Državni inspektorat, nije provedena u Hrvatskoj, “brigu” o zaštiti potrošača je preuzelo Ministarstvo gospodarstva potpuno isključujući udruge za zaštitu potrošača osim na nekoliko retoričkih područja, smatraju u ROZP-u i dodaju kako je odnos prema potrošačima vidljiv i u činjenici da je Nacionalni program zaštite potrošača 2013. – 2016. donesen sa više od pola godine zakašnjenja.

– Odnos prema potrošačima se vidi i iz sadržaja Programa. Ako smo u Programu za razdoblje od 2009. do 2012. imali sjajnu odrednicu po kojoj je “hrvatski potrošač subjekt tržišta i regulator na tržištu kroz svoje pravo na izbor”, a u aktualnom Programu je samo “slabija strana na tržištu” onda je potpuno jasno zašto govorimo o marginalizaciji Pokreta za zaštitu potrošača u Hrvatskoj, kažu. Njihov prijedlog je da se ustroji Ured za zaštitu potrošača pri Vladi RH jer je Odjel za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva u izrazitom sukobu interesa.

Inače, Hrvatska je na 26. mjestu od svih članica EU po zaštiti potrošača. Iza nas su Cipar i Grčka.

error: Content is protected !!