Grad otvorio javnu raspravu o Nacrtu proračuna

KARLOVAC – Na internetskoj stranici Grada Karlovca objavljen je Nacrt proračuna Grada za 2014. godinu. Kao što smo već i ranije pisali, proračun je niži za 25 milijuna kuna, odnosno iznosi 229.883.215 kuna. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenja takozvanih općih prihoda za oko 4 milijuna kuna, potpora države za Područja posebne državne skrbi za oko 7 milijuna kuna te izostanka viška iz prethodnih godina za 14 milijuna kuna.

Ove godine svih 17 proračunskih korisnika Grada integrirano je u lokalnu riznicu, a radi se o 11 osnovnih škola, 2 vrtića, 3 ustanove kulture te Javna vatrogasna postrojba. Oni ostvaruju i vlastite prihode, a prihodi iz proračuna iznose 21,8 milijuna.

U idućoj godini, Grad planira zaduživanje po već sklopljenom ugovoru u iznosu od 15 milijuna kuna kako bi realizirao započeti projekt izgradnje vrtića na Švarči.

Prošle godine preuzeto je 156 kilometara županijskih i lokalnih cesta, povećano je održavanje komunalne infrastrukture za oko 4 milijuna kuna za iduću godinu, u odnosu na ovu, a nastavlja se sanacija odlagališta Ilovac u vrijednosti 3,2 milijuna kuna koju sufinancira Fond za zaštitiu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nacrt prijedloga sastvaljen je uvažavajući zakonske propise te u skladu s nadležnostima Grada pri čemu se vodilo računa da se održe programi koji doprinose kvaliteti života građana i da se postave prioriteti u realizaciji projekata.

Stoga iz Grada pozivaju sve zainteresirane na javnu raspravu o Nacrtu. Obrazac se također može naći na internetskoj stranici Grada, a svaki prijedlog treba biti obrazložen s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost, a mora biti naveden i izvor financiranja. Bez toga prijedlog neće biti moguće usvojiti.

Javna rasprava otvorena je do 14. studenog. Do 15 sati svi zainteresirani moraju u pisarnicu dostaviti prijedloge i primjedbe naslovljene na Upravni odjel za proračun i financije.

error: Content is protected !!