Petračić predlaže: “Ukidanje prakse političkih imenovanja i zapošljavanja u gradskim poduzećima”

KARLOVAC – Još uvijek ne jenjavaju reakcije na stanje u nadzornim odborima u gradskim tvrtkama. Ponovno iz redova koalicije Naprijed Karlovac stižu kritike na račun gradonačelnika Jelića. Davor Petračić tako kaže kako Jelićeve posljednje izjave vezane za odabir i potvrdu članova nadzornih odbora u sedam gradskih tvrtki sadrže nekoliko spornih tvrdnji i izazivaju njihovu duboku zabrinutost oko upravljanja i nadzora gradskih poduzeća u Karlovcu.

– Tumačenje gradonačelnika kako je Vlada odgovorna oko sastava NO u gradskim poduzećima je besmislena, budući da nitko ne sprječava onog tko upravlja tim poduzećima da na bilo koji način (natječajem, javnim pozivom i slično) izabere članove odbora koji nadziru poslovanje tih poduzeća, navodi Petračić i predlaže Jeliću da zatraži mišljenje pravnika je li u slučaju karlovačkih gradskih poduzeća potrebno imati uspostavljene NO budući da ista nemaju 200 zaposlenih, što je uvjet za obavezno osnivanje NO kako ga propisuje Zakon o trgovačkim društvima.

U cilju stvaranja osnovnih preduvjeta za poboljšanje gospodarskih prilika u gradu, te sprječavanju negativnih trendova (nezaposlenost, negativan prirast stanovništva, propadanje infrastrukture, izostanak razvoja i drugo) predlažu sljedeće:

1. Potpuno ukidanje prakse političkih imenovanja i političkih zapošljavanja u gradskim poduzećima, upravi i ustanovama.

2. Provedbu javnih natječaja za sva radna mjesta čiji je poslodavac (vlasnik) grad Karlovac, te odabir direktora, ravnatelja, nadzornih odbora, upravnih vijeća, službenika i zaposlenika isključivo po kriteriju stručnosti i sposobnosti.

3. Valorizacija rada svih direktora gradskih poduzeća, ravnatelja ustanova, pročelnika i članova nadzornih odbora prema postignutim rezultatima, te njihova zamjena ukoliko isti nisu zadovoljavajući, naravno temeljem javnih natječaja i kriterija opisanih u prethodnoj točki.

Također pozivaju da se svi životopisi direktora gradskih poduzeća, članova nadzornih odbora, ravnatelja gradskih ustanova i članova upravnih vijeća javno objave na web stranicama grada. Životopisi trebaju sadržavati podatke o edukaciji, radnom iskustvu i ostalim poslovnim sposobnostima kroz čitav radni vijek tih osoba. Na taj način javnost bi dobila uvid u kvalifikacije ljudi o kojima umnogome ovisi kvaliteta života u gradu, a i gradska vlast bi s ponosom mogla potvrditi kako transparentno i odgovorno upravlja gradom i gradskom imovinom.

– Smatramo da su svi stanovnici ovog grada, u okolnostima kada smo postali stanovnici EU, zaslužili da počnu vjerovati kako je načelo “svi smo jednaki, ali su neki jednakiji od drugih” stvar prošlih vremena.

error: Content is protected !!