KABA

Prijave za fokus grupe u svrhu izrade novog Gradskog programa za mlade do petka, 15. studenog

KARLOVAC – Iz Grada Karlovca javljaju da u sklopu istraživanja potreba mladih u Karlovcu, a u svrhu izrade novog Gradskog programa za mlade, organiziraju fokus grupe, točnije radne sastanke s 8 do 12 sudionika, gdje će se raspravljati o raznim temama od njihova interesa: zaposlenje i poduzetništvo, stanovanje, obrazovanje, slobodno vrijeme, kultura mladih i civilno društvo. Pozivaju sve zainteresirane mlade od 15 do 29 godina starosti koji žele sudjelovati u fokus grupama i doprinijeti analizi potreba i problema mladih u Karlovcu da se prijave do petka, 15. studenog, a e-mail: gpmkarlovac@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godine, spol, zanimanje, završen stupanj obrazovanja i područje interesa.