KABA

Vodostaji u opadanju, ceste prohodne, osim na području Koritinje

KARLOVAC – Vodostaj Kupe je u opadanju, ceste su prohodne, osim dijelom na području Koritinje.

U 8 sati vodostaj Kupe u Karlovcu iznosi +498 centimetara, što je pad od 9 centimetara u proteklom satu, s tendencijom daljeg opadanja.

Na snazi je Pripremno stanje obrane od poplave za karlovačko područje.

Na D36 moguć je prolazak vozilima u Koritinji iako još ima malo vode na kolniku, u Rožen Bregu (Šišljavić) voda je na kolniku i ne može se prometovati, stoji u priopćenju Županijskog centra 112.