KABA

Buvljak u prosincu u blagdanskom ozračju

KARLOVAC – Buvljak u Centru za mlade na Gazi u prosincu bit će u blagdanskom ozražju. No kako bi blagdanski buvljak učinili što zanimljivijim, organizatori su pripremili nekoliko zanimljivosti.

Sudjelovanje je i dalje besplatno, ali su prijave obavezne. Tako se za buvljak koji će biti održan 14. prosinca od 16 do 21 sati, potrebno prijaviti do 11. prosinca ne e-mail vesna@domachi.hr ili na broj telefona 098/325 885 te 600 996. U prijavi je potrebno navesti ime, prezime i kontakt.

Za sve izlagađe bit će osigurani stolovi, no veličina prodajnog mjesta ograničena je na 1,5 metar kvadratni, što znači da ovoga puta nema prodaje s poda.

U sklopu buvljaka bit će postavljena izložba božićnih drvaca od recikliranog materijala. Pozivaju tako sve zainteresirane kreativce da se u uključe u izložbu, a ova prijava mora osim imena i kontakta, sadržavati i fotografiju i dimenzije drvca te način postavljanja.