KABA

I mladi i donositelji odluka moraju još mnogo učiti o demokraciji

KARLOVAC – “Demokracija, što je to?” naziv je najnovijeg projekta karlovačke udruge “Carpe Diem”, kojemu je cilj educirati mlade o njihovim ulogama i odgovornostima u društvu, te ih zbližiti s donosiocima odluka u Karlovačkoj županiji. Projekt težak 12 tisuća eura financiraju Europska komisija i Vladin Ured za udruge.

Premda se posljednjih godina mnogo govori o pojmovima “europsko građanstvo” i “građanska demokracija”, mnogima je još uvijek nejasno što ti pojmovi zapravo znače. Savjet mladih kao savjetodavno tijelo jedinica lokalne samouprave postoji već dulje vrijeme, no njihov rad u praksi za sada nije dao značajnije rezultate.

– Upravo zbog toga osmišljen je ovaj projekt, nakon čije bi provedbe svijest mladih o aktualnim problemima i nefunkcioniranju postojećih modela trebala biti podignuta na višu razinu. Cilj je objasniti mladima da imaju pravo sudjelovati u donošenju političkih odluka koje se tiču njihova života. No treba reći i to da mladi nisu jedini koji moraju još učiti o funkcioniranju demokratskog društva. Ta svijest još uvijek nije dovoljno razvijena niti na razini donositelja odluka, odnosno tijela lokalne vlasti – kaže Aleksandra Podrebarac, voditeljica projekta.

U projekt je stoga uključena Karlovačka županija, ali i inozemni partneri od kojih bi Karlovčani trebali učiti u praksi – predstavnici lokalnih vlasti (Ayuntamiento de Quart de Poblet) te organizacije civilnog društva (European Crossroads) iz Španjolske.

Projekt će se provoditi do kraja 2014. godine, a uključuje seriju radionica, simulacije funkcioniranja Županijske skupštine, javne tribine, studijski posjet Španjolskoj te izradu publikacije. Planirano je sudjelovanje tridesetak mladih osoba.

Prva u nizu radionica bit će održana ovoga petka, 22. studenog, u POU Duga Resa, od 17 sati, a otvorena je za sve mlade ljude koji žele doznati više o tome kako svojim angažmanom osigurati bolje uvjete u zajednici u kojoj žive.

czm_1