KABA

Gradski muzej dobio pojačanje

KARLOVAC –  Gradski muzej Karlovac kroz narednih bi nekoliko godina trebao značajno obogatiti svoj fundus. Naime, nakon umirovljenja kustosa Vladimira Peršina sada već daleke 1998. godine, Prirodoslovni odjel muzeja godinama je mirovao, a budući da je na njegovo mjesto nedavno došao novi djelatnik, magistar eksperimentalne biologije Luka Čorak, čini se da ima razloga za optimizam.

Kako je prije nekoliko stotina tisuća godina izgledao život na području na kojemu danas vidimo ceste, nebodere i ostale građevine suvremene civilizacije? Slika je to koju je većini nas teško zamisliti. No, barem dio odgovora na to pitanje možete pronaći u karlovačkom Gradskom muzeju. Prirodoslovni odjel Gradskog muzeja u svojoj geološko-paleontološkoj zbirci nudi naime svjedočanstva o evoluciji prirode od najstarijih geoloških razdoblja, tragove izumrlog svijeta, ali i zanimljive primjerke najstarijih živućih vrsta flore i faune.

Možda najatraktivniji dio fundusa čine dijelovi kostura mamuta koji potječu još iz ledenog doba. Tu su i fosil ribe iz razdoblja devona, star između 300 i 400 milijuna godina, kao i kosti spiljskog medvjeda pronađene u Lukinić pećini, koje također datiraju iz razdoblja ledenog doba. A budući da je Karlovačka županija do danas ostala relativno neistraženo područje kada su u pitanju biljne i životinjske vrste, u Muzeju vjeruju u skorašnje povećanje i modernizaciju postojeće zbirke.

U tijeku je također suradnja s relevantnim društvima i ustanovama od kojih se Muzej nada donacijama koje će obogatiti njihovu zbirku, a kako novi kustos karlovačkog muzeja sam sebe naziva terenskim čovjekom, čim mu vrijeme dopusti namjerava i sam krenuti s prikupljanjem uzoraka na terenu. Cilj je istražiti, sačuvati i dokumentirati vrijednu prirodoslovnu baštinu karlovačkog kraja, ali i približiti ju mladim naraštajima.